KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI REWITALIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA AL. NIEPODLEGŁOŚCI W SOPOCIE

Teren projektu stanowi jedną z głównych przestrzeni publicznych Sopotu. Ocena formy przestrzeni miasta na osi Alei Niepodległości odpowiada

w sposób szczególny za wizerunek Sopotu – bałtyckiego kurortu - ukształtowanego duchem „Fin de Siecle” oraz malowniczą, eklektyczną architekturą początku XX wieku. Jest to podwójnie ważne w sytuacji, gdy program usługowy, lokowany nie tylko w poziomie parterów budynków, ulega korzystnej intensyfikacji.

Podniesienie jakości przestrzeni publicznej w rejonie Alei Niepodległości, której percepcja odbywa się dziś głównie z okien przejeżdżających samochodów, staje się niezbędnym działaniem w procesie rewitalizacji sopockiej strefy cyrkulacji pieszych.

Głównymi założeniami urbanistycznymi j koncepcji są:

- uzyskanie spójności przestrzenno-estetycznej głównego wnętrza urbanistycznego wyznaczonego pierzejami Al.Niepodległości -

i powiązanie go z przylegającymi obszarami ogólnodostępnymi - zatokami głównej przestrzeni publicznej miasta

- uczytelnienie wjazdu do miasta,

- podkreślenie charakterystyki miasta – żywotnego kurortu morskiego o ponad stuletniej tradycji.

 

I WYRÓŻNIENIE  

data: 2012

projekt realizowany w  BPBK sa Gdańsk przy współpracy z Mają Nowak i Tomaszem Stanisławczykiem